Hyobac® App Multi Vet.

Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 2, stamme WSLB 3012.
Actinobacillus pleuropneumoniae, serotype 5, stamme WSLB 3079 / serotype 6, stamme WSLB 3075.
Apx I toksoid.
Apx II toksoid.
Apx III toksoid.

Preparatomtale
Pakningsvedlegg

Mer informasjon:

Helsepersonell kan logge inn for å få adgang til mer informasjon, brosjyrer, dataark, veiledninger m.m.: