Phosphor-Bovisal®

Flytende fôrtilskudd til storfe.

Phosphor-Bovisal® er en gel til oral administrering av kalsium- og fosformineral til kyr ved kalving.

Phosphor-Bovisal® er lettopptakelig og virker ikke lokalirriterende.

I praksis kan opp til 2/3 av alle kyr som lider av melkefeber, ha subnormale serumnivåer av både fosfor og kalsium (Kilde: A. Hermülheim)

Profylaktisk tilførsel av peroralt kalsium-supplement uten fosfor kan senke aktiviteten av parathormon. Det påvirker nyrenes produksjon av 1,25 dihydroxy-vitamin D og senker opptak av fosfor fra tarmen (Kilde: B.M. Leno et al. 2017)

Phosphor-Bovisal® er velsmakende og inneholder kalsium og fosfor med høy biotilgjengelighet.

 

Anvendelse:
Fôrsupplement til forebyggelse av kalsium- og fosformangel hos kyr.

Ved akutt kalsium- eller fosformangel anbefales parenteral behandling i samråd med veterinær.

Phosphor-Bovisal® kan ved behov benyttes som tilskudd, hvis det vurderes som gunstig.

Frihandelsvare

Artikel i Dyrlægemagasinet, Danmark
Dataark