Når du er logget inn som helsepersonell, kan du under hvert produkt finne veiledninger og annet materiale som:

  • bruksveiledninger
  • doseringsveiledninger
  • klientveiledninger
  • dataark