Vi gjør det lettere å være dyrlege 

Det skal være lett for dyrleger å behandle små og store dyr og gi eierne best mulig råd om dyrenes sykdommer, helse og trivsel.

Derfor gir vi hos Salfarm selvfølgelig dyrleger råd om behandling av både kjæledyr og husdyr. Men vi gjør mer enn det: Vi svarer raskt. Vi løser behandlingsbehovene når de er der. Og vi samarbeider tett med kundene om å finne de aller beste løsningene – også til nisjemarkeder.

Vi tror nemlig at en sunn forretning bygges sammen med kundene.

Det har vi gjort siden 1979 da kjøpmann Helmer Nørgaard Olsen grunnla Salfarm og bare hadde et enkelt agentur på legemidler til veterinærer.

I dag er vi en veletablert bedrift med et bredt varesortiment, høyt spesialiserte medarbeidere, et topp moderne kvalitetsstyringssystem og kunder i hele Skandinavia.

Slik er vår felles vei til bedre behandling 

Vi lytter når du kommer med forslag til hvordan vi kan støtte enda bedre opp om ditt og andre dyrlegers arbeid, og vi har korte kommandoveier og stor handlefrihet. Derfor kan vi reagere raskt når det oppstår nye behandlingsbehov – også på nisjeområder.

Vi har for eksempel utviklet vaksiner på grunnlag av materiale fra danske svin, så vaksinene virker spesifikt på skandinaviske sykdomsvarianter.

Vi sørger for at du alltid kan behandle effektivt – også akutt 

Vi har valgt å ha et stort bufferlager, så vi har høy leveringssikkerhet, og vi har dedikerte medarbeidere til kundeservice hvor vi sikrer rask og effektiv ekspedisjon av alle bestillinger. Det betyr at du som dyrlege kan behandle også akutt oppståtte sykdommer og skader.

Vi har fokus på å få varene raskt ut til din praksis. Vi er raske fordi vi vet at det kan lønne seg for både deg og oss.

Men vi skynder oss aldri mer enn at vi kan gjøre tingene ordentlig. For vi vil heller bruke litt lengre tid enn å gå på kompromiss!

Vi hjelper deg også gjerne med papirarbeidet. Vi kan blant annet fylle ut dispensasjonssøknader og skrive doseringsveiledninger. Så kan du bruke tiden hos dyrene og deres eiere.

Få svar innen 24 timer på hverdager

Hos Salfarm kan du alltid få tak i en medarbeider på telefonen, og uansett om vi sitter på salg, kundeservice eller i direktørstolen, er vi bevisste på at ingenting er viktigere enn deg og våre andre kunder.

Vi er alle ledd i den samme kjeden, og alle ledd er avgjørende for at vi kan gi deg og våre andre kunder den gode servicen og sammen skape de holdbare relasjonene som Salfarm er kjent for.

Du kommer aldri forgjeves til oss for å få løst et problem. Vi bruker heller telefonen og får tingene løst her og nå framfor å sende en e-post.

Hvis vi ikke selv har løsningen, finner vi den eller hjelper deg videre til noen som har den. Vi kan ikke alltid finne en løsning innen 24 timer, men du får alltid et svar.

Velkommen til Salfarm!

KIRVET KURS LAGER SKREDDERSYDDE KURS TIL VETERINÆRBRANSJEN

Salfarm har kjøp opp kursvirksomheten KirVet Kurs som er spesialisert i å undervise dyrleger og veterinærsykepleiere i blant annet lokal anestesi til spesielt hunder og katter.

Kursene blir et skandinavisk samarbeid med Salfarms avdelinger i Norge og Sverige. Derfor kan Salfarm etter oppkjøpet av KirVet nå ha kursdeltakere fra områder hvor det på grunn av avstanden har vært vanskelig tidligere. Det strategiske fokuset på Skandinavia forsterkes dermed med oppkjøpet av KirVet, og kursdeltakere på tvers av landene får mulighet til sparring og kunnskapsdeling.

Hvis du ønsker å lese mer om KirVet og se de planlagte kursene, kan du lese mer her