Informasjon om persondata hos Salfarm 

Tenker du på sikkerhet og privatliv vedrørende dine personlige data? For oss er det viktig at du har tillit til å tillate oss og anvende dine personlige data, og at du er klar over at vi gjør det på en lovlig og troverdig måte. Salfarm ønsker å sikre et høyt beskyttelsesnivå av ditt privatliv. Denne personaldatapolitikken beskriver hvordan Salfarm benytter dine personlige data, hvorfor og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss. 

De typer personopplysninger vi samler inn: Vi kan registrerer forskjellige typer data om deg i våre IT-systemer – data til bruk for innkjøp og salg, for relevant markedsføring og teknisk faglig support. Data i våre systemer omfatter grunnleggende kontaktopplysninger, som firmanavn, navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, stilling, autorisasjonsnummer samt fagområde. Dessuten kan vi registrere besøksrapporer og evt. ved utleverte legemiddelprøver og materialer. Vårt mailsystem omfatter korrespondanse med våre samarbeidspartnere, som bl.a. kan inneholde kontaktinformasjon og vedheftede filer. 

Hvorfor innsamler og registrerer vi personopplysninger: I de fleste tilfeller benytter Salfarm dine personlige data for å oppfylle og forvalte våre forretningsmessige forpliktelser, f.eks. fakturering iht. årsregnskapsloven. I noen tilfeller registreres vårt salgspersonale kundedata for å kunne følge gjeldende legemiddellov, samt for å kunne yte best mulig faglig teknisk support. 

Hvordan samler vi inn personopplysninger: Vi samler inn og registrerer data som: (i) du gir personlig når du blir vår samarbeidspartner og når du kommuniserer med oss, f.eks. på møter og konferanser; (ii) genereres når du sender oss mail. 

Hvor lenge vi oppbevarer personlige data: Dataene beholdes så lenge vårt samarbeide fortsetter, eller så lenge det er en legitim grunn. Opplysninger som skal oppbevares ved lov, som regnskapsdata og dokumentasjon i henhold til Legemiddelloven, oppbevares i henhold til lovmessige bestemmelser. 

Til hvem offentligjør vi personlige data: Vi kan i visse tilfeller viderebringe dine data til underleverandører som databehandlere som behandler data på våre vegne. Årsaken til dette er at vi fra tid til annen benytter disse som support til våre IT-systemer. De kan imidlertid ikke bruke dine data til andre formål enn det vi angir. Vi kan komme til å dele personlig data internt i Salfarm bedriften. 

Vi er også forpliktet til å videregi data når det kreves av loven og utøvelsen av offentlig myndighet, som f.eks. Skattemyndigheter, Legemiddelverket eller Politiet. 

Hvordan vi beskytter personlige data: Vi arbeider utrettelig for å beskytte våre samarbeidspartneres og medarbeideres privatliv. Våre sikkerhetstiltak omfatter data, IT-infrastruktur, bygninger og tekniske fasiliteter. Det legges stor vekt på informasjonssikkerhet for å forhindre og registrere databrudd og tap av data. Dataadgang er begrenset til dem med et legitimt behov, og all behandling er regelmessig fulgt opp. Vi har en strukturert tilgang til virusbeskyttelse og andre eksterne trusler. Vi informerer også våre medarbeidere om IT-sikkerhet m.m., for å øke bevisstheten om viktigheten av sikker og passende personopplysning. 

Dine rettigheter: Du har rett til å vite hvilke personlige data vi har registrert om deg, og hvorfor og hvordan vi håndterer dem. Du har følgende rettigheter: – Retten til adgang (kreve en oversikt over dine aktuelle data som vi benytter) – Retten til å rette opp (hvis du oppdager feil, retter vi eller supplerer våre poster) – Rett til sletting/innsigelser (data som ikke lengere kreves, eller når du motsetter deg håndtering av personopplysninger, og hvor dine interesser er i konflikt med våre) – Retten til begrensning (når du mener at en bestemt håndtering mangler riktige grunner) – Retten til overførbarhet (når du under visse betingelser ønsker å overføre dine data til en annen part). 

Kontaktopplysninger: Salfarm Scandinavia AS, Tjuvholmen Allé 3, 0252 Oslo er dataansvarlig og er dermed ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger. 

Hvis du vil kontakte Salfarms databeskyttelsesansvarlig, kan du sende e-mail til info@salfarm.com eller ringe oss på tlf: 902 97 102.