Parvoerybac®

Svineparvovirus, stamme CAPM V198, S-27, inaktivert
Erysipelothrix rhusiopathiae, serotype 2, stamme 2-64, inaktivert

 

Preparatomtale
Pakningsvedlegg

Mer informasjon:

Helsepersonell kan logge inn for å få adgang til mer informasjon, brosjyrer, dataark, veiledninger m.m.: