Chevivit® E-Selen – sR

fodersupplement med vitamin E og selen

Downloads

Flytende fôrtilskudd til kalver, lam og killinger, som inneholder vitamin E og selen samt vitamin A og D3. Chevivit® E-Selen / sR kan være gunstig som fôrtilskudd ved::
  • dysfagi/problemer med å die
  • fôringsbetinget muskeldystrofi (dystrophia musculorum)
  • med bevegelsesforstyrrelser
  • nedsatt immunforsvar
  • nedsatt tilvekst
Chevivit® E-Selen / sR er fOf-merket og kan brukes i økologisk produksjon i henhold til EU forordning (EF) 834/2007 og (EF) 889/2008. For mer informasjon se:
Dataark Chevivit
Tilmeld nyhedsbrevchevron-up-w