Sponsor ved Opplendende Veterinærforening Kurs 2021

Salfarm er sponsor ved Opplendende Veterinærforening Kurs 2021, 24.-25. september på Lillehammer. Representant fra Salfarm er country manager Linda Brudeseth.