THE IRON LEAGUE – Optimal jernpleie gir vinnergriser!

NYT STUDIE VISER VIKTIGHETEN AV 2. INJEKSJONER MED JERN

Det er gammel kunnskap at griser trenger jerntilskudd etter fødsel og i diegivningsperioden, da de er født med lave jernreserver, har ekstremt høy vekstrate og ikke dekker jernbehovet gjennom purkemelk.

Men nå viser forskningsresultater fra University of Kentucky i Lexington, USA en markant forbedret helse og vekst hos grisar som får 2 jerninjeksjoner på 1 ml 200mg/ml:

  • Økt vekstrate
  • Højere vægt ved overgang til klimastald
  • Forbedret mage/tarmhelse
  • Forbedret energiomsetning
  • Reduksjon i fôrbehov opp til 2,6 kg/gris

Resultatet viser også entydig at uten tilstrekkelig jern vil ikke grisenes potensiale bli fullt utnyttet – selv om helse, forvaltning. anlegg og genetikk ellers er i orden.
Uniferon® er utviklet for optimal jernpleie av høyeste kvalitet.

Les flere detaljer fra studien her

Global godkjenning

Uniferon® er det eneste injiserbare jernet for smågriser godkjent av medisinske myndigheter  i Europa, Asia og av Food and Drug Administration (FDA) i USA  

Raskere vekst

Uniferon® er forskningsdokumentert for å øke hemoglobinnivået og gjennomsnittlig  daglig vekst

Naturlig formel

Uniferon® er et sterkt bundet jernkompleks produsert uten bruk av organiske løsemidler eller cyanid, så man unngår sporrester av disse komponentene.

UNIFERON® – JERNPLEIE I ØVERSTE LIGA

Uniferon® 200 mg/ml er et bruksklart jerntilskudd til smågris som gir dokumentert raskere vekst.

Uniferon® er utviklet av den danske produsenten og markedslederen innen injeksjonsjern, Pharmacosmos, og har som mål å fremme bedre helse og raskere vekst – for superligagriser!

Den naturlige formelen er fri for organiske løsemidler og cyanid, og Uniferon® er globalt godkjent, som det eneste jerntilskuddet i sitt slag.

Se Uniferon studiet her

DET ER SÅ MYE JERNTILSKUDD EN SMÅGRIS TRENGER

Griser fødes med ca. 50 mg jern i kroppen, hvorav 90% allerede er bundet som hemoglobin. Smågriser trenger 67 mg jern per kg tilvekst, og jerntilførsel via purkemelk er begrenset til 1-2 mg/døgn. Det er derfor behov for å tilsette minimum 325 mg ekstra jern i fôringsperioden – noe som enkelt oppnås med 2 injeksjoner Uniferon®.

Uniferon® er i en 20% opløsning, som har fordelen at hver smågris kun trenger å injiseres med 1 ml om gangen. Det er både lettere og uten ubehag for smågrisen å få injisert et så lite volum.

RIKTIG INJEKSJONSTEKNIKK SIKKER OPTIMAL DOSERING

For å være sikker på at jern jernoppløsningen er dosert og avsatt riktig, kreves en god injeksjonsteknikk. Ved feil injeksjon vil 200 mg jern ikke være tilgjengelig, og underdosering vil gi anemi hos grisen.

Det er en rekke mulige injeksjonssteder på en smågris, men 90% av alle jerninjeksjoner gjøres bak øret som en intramuskulær injeksjon i nakkemuskelen:

Hold grisen mot kroppen og injiser 2-3 cm bak øret.