Velkommen til Rikke Rosengaard

Vi er glade for å presentere vår nyeste spesialist Rikke Rosengaard, hun skal ivareta området storfe, hvor hun fremover vil rådgi veterinærer som arbeider med storfe om Salfarms produkter.

Rikke har meget god kjennskap til veterinærenes behov innenfor dette feltet, da hun har mye erfaring som fagdyrlege for kveg. Hun har tidligere hatt egen kvegbesetning sammen med mannen sin. Det betyr at vi stiller med ekspertisen når våre kunder har behov for den.