Vilkår og betingelser for bruk av website

Les nedenstående vilkår nøye før du går inn på hjemmesiden. Ved å gå inn på hjemmesiden, aksepterer du og er bundet av vilkårene nedenfor. 

Denne hjemmesiden eies og drives av:

Salfarm Danmark A/S
CVR nr. 67 45 62 11
Nordager 19
6000 Kolding
Danmark

Tlf. nr. +45 75 52 94 13
e-mail: info@salfarm.com

Innholdet i denne hjemmesiden stilles til rådighet, i den form den er og finnes. Salfarm gir ingen garanti vedrørende hjemmesiden eller innholdet i den. Salfarm forbeholder seg retten til til enhver tid å oppdatere hjemmesiden og opphøre med å gi adgang til hjemmesiden. Salfarm er ikke ansvarlig for omkostninger, tap eller skader som måtte oppstå som følge av bruk av hjemmesiden, uansett om Salfarm eller en representant derfra (fra Salfarm?) har vært kjent med feil på hjemmesiden.

Opplysningene på hjemmesiden skal under ingen omstendigheter oppfattes som rådgivning eller oppfordring til å kjøpe eller selge, eller som en anbefaling medmindre annet uttrykkelig er angitt av Salfarm. Innholdet av hjemmesiden skal ikke betraktes som et bindende tilbud med mindre annet uttrykkelig er avtalt eller meddelt.

De linker som er tilgjengelige via hjemmesiden, er kun til brukerens orientering. Salfarm er ikke ansvarlig for materiale produsert eller på annen måte gjort tilgjengelig av tredjemann, uansett om det kan oppnås adgang til dette materiale via et link på hjemmesiden. På deres egne hjemmesider skal tredjemann etter loven gi påkrevd informasjon om dem selv, og Salfarm er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Alle immaterielle rettigheter forbeholdes. Offentliggjørelse, kopiering, overførsel eller lagring av hjemmesiden, helt eller delvis er ikke tillatt uten innehaverens tillatelse. Forbudet gjelder ikke for lagring på en computer eller utskrift til eget bruk samt utlevering av klientveiledninger og doseringsskjemaer til end-user/dyreeiere.

Salfarm behandler personopplysninger for brukere av hjemmesiden som oppretter login. Du kan lese mer om Salfarms persondatapolitikk her.